امروز یکشنبه , ۲۶ آذر , ۱۳۹۶ شما در دانلود مداحی هستيد.

کد پیشواز همراه اول و ایرانسل ویژه نیمه شعبان

پخش آنلاين مداحي اختصاصي دانلود مداحی

کد پیشواز همراه اول و ایرانسل ویژه نیمه شعبان

کد پیشواز همراه اول و ایرانسل ویژه نیمه شعبان

کد آهنگ پیشواز همراه ایرانسل ویژه نیمه شعبان

گل هستی ۳۰۵۱۰
.
قاصد غروب جمعه ۳۰۵۰۶
.
دعای فرج امام زمان عجل الله ۳۰۵۱۵
.
جمعه ها ۳۰۵۳۷
.
میلاد گل ۳۰۵۳۰
.
موعود ۳۰۵۲۹
.
عزیز فاطمه ۳۰۵۱۲
.
صاحب الزمان عج ۳۰۵۲۷

کد آهنگ پیشواز همراه ایرانسل ویژه نیمه شعبان

صاحب الزمان………………………محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۲۰
الهی عطم البلاء ۱………………..محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۱۸
الهی عطم البلاء ۲………………..محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۱۹
الهی عطم البلاء ۳………………..محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۲۰
دعای عهد ۱………………………..محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۲۲
دعای عهد ۲………………………..محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۲۳
دعای عهد ۳………………………..محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۲۴
دعای عهد ۴………………………..محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۲۵
دعای عهد ۵………………………..محسن فرهمند آزاد…………………..۷۱۱۱۲۶
عطر نرگس…………………………علی لهراسبی……………………….۳۳۱۳۷۴۴
عطر بارون(نمی دونم از کدوم..)…علی لهراسبی……………………….۲۲۱۱۰۳۷
به طه به یاسین…………………..علی فانی………………………………۷۱۱۲۱۷
به طه به یاسین دو ۱…………….علی فانی………………………………۷۱۱۱۰۴
 
به طه به یاسین دو ۲…………….علی فانی………………………………۷۱۱۱۰۵
 
به طه به یاسین دو ۳…………….علی فانی………………………………۷۱۱۱۰۶
 
به طه به یاسین دو ۴…………….علی فانی………………………………۷۱۱۱۰۷
انتظار……………………………….علیرضا افتخاری………………………۵۵۱۲۴۲۹
روزی تو خواهی آمد………………محمد اصفهانی………………………..۳۳۱۴۷۲
انتظار………………………………خسرو شکیبایی………………………۳۳۱۴۳۵۵
شاید این جمعه بیاید…………….مرحوم آقاسی………………………….۵۵۱۳۷۴
می روم کز خویش تن بیرون شوم…..مرحوم آقاسی……………………۴۴۱۱۴۸۳
بخوان دعای فرج را………………..اقتباسی………………………………۵۵۱۱۲۳۷
انتظار………………………………بامداد فلاحتی…………………………..۲۲۱۵۴۲
انتظار………………………………گروه محراب…………………………….۴۴۱۶۱۴۸
جمعه بارانی……………………..مرتضی سرمدی……………………….۵۵۱۴۸۱۹
جمعه ها………………………….پویا بیاتی……………………………….۴۴۱۵۷۴۰
هر جمعه نه، هر لحضه………….پویا بیاتی……………………………….۴۴۱۳۳۴۴
عصر جمعه با امام عصر………….رسائل……………………………………۷۷۱۳۱۰
عصر جمعه با امام عصر ۲………..رسائل……………………………………۷۷۱۳۰۸
عصر جمعه با امام عصر ۳………..رسائل……………………………………۷۷۱۵۳۵
عصر جمعه با امام عصر ۴………..رسائل……………………………………۷۷۱۳۰۹
عصر یک جمعه دلگیر……………..سید هادی گرسویی…………………..۴۱۱۲۱۳
عصر یک جمعه دلگیر……………..میرداماد و خلج…………………………۴۴۱۵۹۸۹
غروب جمعه………………………..حامد مقدم…………………………….۳۳۱۵۵۱۵
قاصد غروب جمعه………………….علیرضا بیات…………………………..۵۵۱۲۵۳۵
کد آهنگ پیشواز همراه اول ویژه نیمه شعبان
همراه اول
ارسال کد به ۸۹۸۹
دعای سلامتی امام زمان (عج)………….گروه محراب……………………۳۹۳۴۷
دعای توسل به امام زمان (عج)…………محسن فرهمند آزاد…………..۳۰۵۲۱
دعای سلامتی امام زمان (عج)…………محسن فرهمند آزاد…………..۳۰۵۱۵
فرازی از زیارت آل یاسین…………………محسن فرهمند آزاد…………..۳۰۵۱۷
دعای عهد…………………………………محسن فرهمند آزاد…………..۳۰۵۱۳

انتظار…………………………………علیرضا افتخاری…………………….۳۰۱۷۲

جمعه های عاشقی………………….علیرضا بهمنی…………………….۵۷۴۹۹

به طه به یاسین ۱……………………علی فانی………………………….۴۳۴۱۶

به طه به یاسین ۲……………………علی فانی………………………….۴۳۴۱۷

به طه به یاسین ۳……………………علی فانی………………………….۴۳۴۱۸

به طه به یاسین ۴……………………علی فانی………………………….۴۳۴۱۹

به طه به یاسین ۵……………………علی فانی………………………….۴۳۴۲۰

به طه به یاسین ۶……………………علی فانی………………………….۴۳۴۲۱

امام زمان (عج) ۱………………………..گروه نسیم قدر…………………۳۰۵۲۲
امام زمان (عج) ۲……………………….گروه نسیم قدر………………….۳۰۵۲۳
امام زمان (عج)………………………….ایوب شیر دل……………………۳۰۵۰۸
خواب جاده ها……………………………علی آه نک……………………..۳۰۱۶۹
شاید این جمعه بیاید……………………مرحوم آقاسی………………….۳۰۵۱۸
قاصد غروب جمعه……………………….علیرضا بیات…………………….۳۰۵۰۶
غروب جمعه……………………………..حامد مقدم………………………۳۵۵۹۰
عصر جمعه با امام عصر ۱………………رسائل……………………………۳۳۴۶۶
عصر جمعه با امام عصر ۲………………رسائل……………………………۳۳۴۶۷
عصر جمعه با امام عصر ۳………………رسائل……………………………۳۳۴۶۸
عصر جمعه با امام عصر ۴………………رسائل……………………………۳۳۴۶۹
صاحب الزمان………………………..گروه لیله القدر………………………۳۰۵۲۷
او خواهد آمد…………………………ناصر آیینی…………………………..۴۴۳۶۸
اباصالح……………………………….ناصر آیینی…………………………..۴۴۳۶۳
گل نرگس ۱………………………….رسائل……………………………….۳۳۴۷۰
گل نرگس ۲………………………….رسائل……………………………….۳۳۴۷۱
گل نرگس ۳………………………….رسائل……………………………….۳۳۴۷۲
صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست | کد:۶۹۵۵۵
به جان او که به شکرانه جان برافشانم | کد:۶۹۵۵۶
وگر چنان که در آن حضرتت نباشد بار | کد:۶۹۵۵۷
من گدا و تمنّای وصل او ھیھات | کد:۶۹۵۵۸
آه العجل ای امام زمان | کد:۶۹۵۶۴
عرض سلام کردم و منتظرم جواب را | کد:۶۹۵۶۷
دلم هوای تو کرده، بگو چه چاره کنم | کد: ۶۹۵۷۵

 

کد پیشواز ایرانسل

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست | کد:۶۹۱۱۹۳۰
به جان او که به شکرانه جان برافشانم | کد:۶۹۱۱۹۳۱
وگر چنان که در آن حضرتت نباشد بار | کد:۶۹۱۱۹۳۲
من گدا و تمنّای وصل او ھیھات | کد:۶۹۱۱۹۳۳
آه العجل ای امام زمان | کد:۶۹۱۱۹۳۹
عرض سلام کردم و منتظرم جواب را | کد:۶۹۱۱۹۴۲
دلم هوای تو کرده، بگو چه چاره کنم | کد: ۶۹۱۱۹۵۰
بقیه الله | کد ایرانسل: ۶۹۱۲۰۴۵
صاحب الزمان | کدایرانسل: ۶۹۱۲۰۴۱
 

 برای پیوستن به کانال تلگرام دانلود مداحی کلیک کنید