امروز شنبه , ۲۵ آذر , ۱۳۹۶ شما در دانلود مداحی هستيد.

آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

پخش آنلاين مداحي اختصاصي دانلود مداحی

آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

تجارت کردن موجب زیاد شدن عقل می شود
آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند
۱ – استعمال بوى خوش
۲ – مسواک کردن
۳ – تجارت کردن
۴ – مسافرت کردن
۵ – حجامت کردن
۶ – مشاوره کردن
۷ – خوردن سرکه
۸ – خوردن شنبلیله
۹ – خوردن کرفس
۱۰ – خوردن کندر
۱۱ – خوردن به
۱۲ –خوردن ترنج
۱۳ – خوردن سداب
۱۴ – خوردن کدو
۱۵ – خوردن چغندر

 

مکروهاتى که باعث کمى عقل مى شوند
۱ – پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز
۲ – شوخى و مزاح کردن زیاد
۳ – زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى
۴– بول کردن در آب ایستاده (راکد)

۵ – دست کشیدن از تجارت

 

برچسب هابرای پیوستن به کانال تلگرام دانلود مداحی کلیک کنید